اِلمان آزادی یا قرارداد ترکمنچای دیگر برای شهرداری سقز !!!

▪️این روزها ، شورای شهر سقز شاهد فشار فزایندەای برای تصویب طرح المان و تندیس آزادی ساختە آقای مسعود رحیمی است تا متاسفانە روند ساخت و اجرا و نصب مجسمە سوارو دوبارە تکرار شود.

▪️ با نیم نگاهی بە اثر آقای مسعود رحیمی بە راحتی میتوان دریافت آنچە کە وی نام آزادی را بر آن نهادە تلفیقی ناشیانە از حرکات ژیمناستیک با روبان و مردی با صورتی شبیه به سزارهای رم است کە با اندکی تصرف و با دستهای باز بە تقلید از اثر آقای ضیاالدینی در سنندج شکل گرفتە است.

➖اگر چە هیچ ضمانتی برای شکل گیری نهایی اِلمان آزادی در صورت تصویب و ساخت و تطابق آن با نمونە اولیە همچنان کە در ساخت مجسمە سوارو شاهد بودیم ، وجود ندارد ولی بدیهی است این نوع نگاە غیرهنرمندانە و تفریحی بە مقولە گرانسنگ آزادی بی گمان سبب کوچک انگاری و هرزنگاری آرمانی خواهد شد کە هزاران هزار تلاش بشری را با گذشتن از آسایش و جان و مال در خود نهفتە دارد.

▪️اگر پس از ساخت مجسمه سوارو با اثری روبرو بودیم کە بە لحاظ ابعاد و بزرگی در هیچ میدانی نمی گنجید و بناچار در پیادەرو میدان مادر بی هیچ تناسبی با فرهنگ و مردم سقز مایە تفریح مسافران و رهگذران ماند ، باید دید پس از قرارداد ترکمانچای دیگری با شهرداری آیا اساسا امکان نصب و جانمایی آن در میدان آزادی با تمامی الزامات قانونی فراهم خواهد بود یا آنکە اِلمان آزادی هم باید در نهایت در پیادەرو دیگری شاید متناسب با ورزش و تفریحات سالم پارک گردد  ؟؟ هرچند تجربە سوارو نشان دادە میتوان مجسمە ساخت بی آنکە جایی برای نصب آن پیش بینی کرد !

✔️ده نگي شار(۱۴۰۲/۰۳/۰۶)

@dangishar

✔️پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/dangishar.ir/

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی