نگرشی بر کارکرد شورای حل اختلاف

نگرشی بر کارکرد شورای حل اختلاف از حیث معایب و محاسن آن به عنوان نهاد قضایی در حقوق ایران

* مصطفی رضایی ، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه-وکیل پایه یک دادگستری
*مهدی یوسفی  دکتری کیفری و جرم شناسی ومدرس دانشگاه-دادگستری  سریش  اباد
چکیده
شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر، می توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را ارزیابی کرد. رسیدگی به دعاوی حقوقی وکیفری درشورای حل اختلاف ازجها تی نسبت به رسیدگی دادگاه، دارای امتیازاست. اماازطرف دیگر ، رسیدگی به دعوا در شورای مذکورباایراداتی مواجه است که میتوان بابرنامه ریزی صحیح وتصویب مقررات جدیداین ایرادات رابرطرف کرد. دراین مقاله محاسن ومعایب شورای حل اختلاف نسبت به محاکم قضایی موردبررسی قرارمیگیرد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی