نگرشی برنقش شورای حل اختلاف در صلح و سازش

نگرشی برنقش شورای حل اختلاف در صلح و سازش و میانجی گری از گذشته تاکنون

*  مهدی یوسفی ، دانشجوی دکتری  حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه- شاغل دردادگستری سریش آیاد
*  یزدان عزیزی،  دانشجوی دکتری فقه  و حقوق و مدرس دانشگاه- معاونت قضایی دادگستری  سقز
چکیده
یکی از تحولات مهم در عرصه قضایی کشور تشکیل نهاد مردمی شورای حل اختلاف در سال ۱۸۳۱بوده بیش از این تاریخ، روند دادرسی و حل وفصل اختلافات، در دادگاهها و مراکز قضایی رسمی انجام میگرفت تا اینکه شورای حل اختلاف به عنوان نهادی شبه قضایی واردعرصه قضاوت شدند؛ از آن پس جوامع شهری و روستایی کشور پذیرای نهاد نوپای شدهاند که عهدهدار حل وفصل بخشی از اختلافات شهروندان است. شورای حل اختلاف را میتوان تبلور کامل منویات نظام اسلامی در امور عدلیه دانست که قانونگذار در برنامه سوم توسعه به این مهم پرداخته است. توجه به حقوق شهروندان در مدیریت شهری، تأکید بر حضور مردم و تعمیق سیاستهای شهری و… است، که اهمیت آن بر هیچ عضو جامعه مدنی پوشیده نیست. لازم به ذکر است، شوراها برخی از دعاوی حقوقی (مدنی) و کیفری رسیدگی می کند، در آیین نامه تشکیل شوراهای حل اختلاف، حدود صلاحیت این شوراها بیشتر ناظر به امور حقوقی است و تعداد پروندههای حقوقی که در این شوراها رسیدگی می شود بیشتر از پروندههای کیفری می باشد بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد نقش شوراهای حل اختلاف از آغاز تا به امروز در امنیت قضایی انجام گرفته است.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی