نقش شوراهای حل اختلاف در فرآیند عدالت ترمیمی

سیده سارا حسینی چادگانی
اصفهان –دانشگاه کاشان
Sarahhhosseini1368@gmail.com

چکیده
با گذشت سالیان متمادی از اجرای عدالت سنتی وکلاسیک، عدالت کیفری که حاصل از توجه به جرم، بزهکار و در نتیجه بسط و توسعه عدالت سزادهنده درحالت اول و عدالت بازپرورانه درحالت دوم بود، به تدریج دیدگاهی را مطرح کردند که حاصل از توجه به بزهدیده و در نظرگرفتن نقشی پویا برای بزهکار است. این رویکرد، بارزترین آن مدل عدالت ترمیمی می باشد؛ میتوان گفت، الگوهای جدیدی درسیاست جنایی می باشند که یک رویکرد بر احیای حقوق بزه دیده، حل و فصل اختلافات، ترمیم خسارتهای وارده بربزه دیده و با مشارکت بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی، از طریق مذاکره و سازوکارهای میانجیگری تأکید دارند. بنابراین، این رویکرد ضمن توجه به بزهکار، بزه دیده و حقوق وخواسته های وی را مورد توجه قرار می دهد. در سیستم تدوین قانون در کشور ما هم بی تاثیر نبوده و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکردهای جدید و نوین که در قوانین سایر کشورهاکه با سیستم حقوقی کشور ما هم خوانی دارد، موجب تحولاتی در قوانین سال های اخیر قانون شورای حل اختلاف شده است.برخی از امارات و قرائن موجود در قوانین و مقررات مربوط به شورای حل اختلاف ، مقنن در صد  این بوده  که نهاد شورای حل اختلاف در راستای محقق ساختن عدالت ترمیمی باشد .

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی