تپه خواری در اطراف سقز کماکان ادامه دارد

تپه خواری در اطراف سقز کماکان ادامه دارد

برداشت سنگها و نابودی تپه های اطراف روستای ملقرنی و جدیدا کوه جاقل در سالیان اخیر چهره زیبا و طبیعت بکر این منطقه را بیشتر به ویرانه و خرابه های ناشی از جنگ تبدیل کرده است.

پارت اول (فروردین ۹۶)

روستای ملقرنی با قرار گرفتن در منطقه ای خوش آب و هوا دارای طبیعتی بسیار زیبا و دلنواز است و وجود کوههای اطراف روستا و چشمه های آب در این منطقه بهشت کوچکی را در این محدوده به وجود آورده است.
از سالیان گذشته سنگ ملقرنی بعلت کیفیت و استحکام جهت ساختمان سازی و کانالهای انتقال آب و دیوارکشی مورد استفاده قرار گرفته و در حال حاضر نیز برداشت این  مصالح معدنی با شدت هرچه بیشتر در حال انجام است.
اگر در چند روز گذشته از این منطقه عبور کرده باشید با حجم بالای برداشت سنگ از منابع اطراف روستا مواجه خواهید شد که ادامه همین روال دیری نخواهد پایید که طبیعت دست نخورده و بکر این منطقه کاملا نابود خواهد شد.
برداشت سنگ در این حجم جزو برداشت از معادن محسوب و طبق  ماده ۳ قانون معادن در ماده ۳ – مواد معدني  طبقه ۱ طبقه بندي ميشوند:
الف – مواد معدني طبقه يك عبارت هستند از :
سنگ آهك ، سنگ گچ، شن و ماسه معمولي، خاك رس معمولي، صدف دريايي، پوكه معدني، نمك آبي و
سنگي، مارن، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها.
در حال حاضر جهت برداشت سنگ از معادن ملقرنی یک مجوز صادر که در چند ماه گذشته تمدید شده است ، اما حجم برداشت و پراکندگی محل برداشت گویای چیز دیگری است .
اوج فاجعه زمانی نمایان تر میشود که محلهای برداشت سنگ با نخاله های ساختمانی و خاک نامرغوب پر و با انتقال خاک کشاورزی به آن محل، تبدیل به زمین کشاورزی میشود.

در حال حاضر این برداشت به دامنه کوه ونوشه نیز رسیده است که اگر هرچه سریعتر در این مورد اقدامی صورت نگیرد بزودی شاهد نابودی این منطه نیز خواهیم بود.

ماده ۹ – بهره برداري از ذخاير معدني ، مستلزم اخذ پروانه بهره برداري از وزارت معادن و فلزات است. اين پروانه براساس
شناسنامه معدن و طرح بهره برداري مصوب وزارت مذكور صادر خواهد شد.
در حال حاضر استنباطی که از نحوه برداشت سنگ در این معادن میشود این کار بدون نظارت ارگانهای زیربط و غیر قانونی است که امیدواریم مسئولین مربوطه و در رأس آن صنعت ، معدن و تجارت هرچه سریعتر در این موضوع ورود و با افراد خاطی بشدت برخورد نمایند.

پارت دوم (فروردین ۹۹)

در پیگیری های بعمل آمده توسط درخصوص وضعیت برداشت سنگ در  روستای ملقرنی متاسفانه طبیعت این منطقه نسبت به ۳ سال قبل دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و نابودی آن در آینده ای نزدیک با توجه به حجم بالای برداشتها دور از ذهن نیست.

اما فاجعه این جا خاتمه نمی یابد و طبق مشاهدات خبرنگار ده نگی شار برداشت ، تخریب و استخراج معادن به کوهها و تپه های حاشیه کوه جاقل نیز رسیده و اکنون چندین تپه حوالی مسکن مهر جاقل (پشت منبع آب) نابود شده است.

در تماس خبرنگار ده نگی شار با رئیس اداره صمت شهرستان سقز و پیگیری موضوع اعلام شد که هیچ شخص یا تعاونی در روستای ملقرنی مجوز برداشت را نداشته و از ۳ سال قبل با طرح شکایت از افرادی که اقدام به تخریب و برداشت و فروش سنگهای این منطقه نموده اند کرده و تاکنون افرادی نیز به دادگاه فراخوانده که هم اکنون نیز پرونده در حال رسیدگی است.

میرزایی افزود: در جلسات متعددی که با شورای روستا برگزار شده ، پیشنهاد شده که افراد شاغل در این کار با تشکیل تعاونی و اخذ مجوز و مشخص شدن محدوده معادن اقدام به این کار نمایند اما تاکنون هیچگونه رغبتی از سوی اهالی مشاهده نشده است .

در ارتباط ده نگی شار با احمدی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سقز و پیگیری موضوع ، زمینها و تپه های مشرف به مسکن مهر جاقل را زمینهای تحت نظارت اداره راه و شهرسازی سقز عنوان کرد ، اما گفت در این مورد قطعا پیگیریهای لازم صورت خواهد گرفت.

تاخیر در پیگیری و نبود قدرتی بازدارنده در طول سالیان اخیر موجب نابودی بخش اعظمی از طبیعت این شهرستان شده است.

ده نگی شار از سال ۹۶ پیگیر موضوع بوده و خواهد بود .

برداشت سنگها و نابودی تپه های اطراف روستای ملقرنی و جدیدا کوه جاقل در سالیان اخیر چهره زیبا و طبیعت بکر این منطقه را بیشتر به ویرانه و خرابه های ناشی از جنگ تبدیل کرده است.

پارت اول (فروردین ۹۶)

روستای ملقرنی با قرار گرفتن در منطقه ای خوش آب و هوا دارای طبیعتی بسیار زیبا و دلنواز است و وجود کوههای اطراف روستا و چشمه های آب در این منطقه بهشت کوچکی را در این محدوده به وجود آورده است.
از سالیان گذشته سنگ ملقرنی بعلت کیفیت و استحکام جهت ساختمان سازی و کانالهای انتقال آب و دیوارکشی مورد استفاده قرار گرفته و در حال حاضر نیز برداشت این  مصالح معدنی با شدت هرچه بیشتر در حال انجام است.
اگر در چند روز گذشته از این منطقه عبور کرده باشید با حجم بالای برداشت سنگ از منابع اطراف روستا مواجه خواهید شد که ادامه همین روال دیری نخواهد پایید که طبیعت دست نخورده و بکر این منطقه کاملا نابود خواهد شد.
برداشت سنگ در این حجم جزو برداشت از معادن محسوب و طبق  ماده ۳ قانون معادن در ماده ۳ – مواد معدني  طبقه ۱ طبقه بندي ميشوند:
الف – مواد معدني طبقه يك عبارت هستند از :
سنگ آهك ، سنگ گچ، شن و ماسه معمولي، خاك رس معمولي، صدف دريايي، پوكه معدني، نمك آبي و
سنگي، مارن، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها.
در حال حاضر جهت برداشت سنگ از معادن ملقرنی یک مجوز صادر که در چند ماه گذشته تمدید شده است ، اما حجم برداشت و پراکندگی محل برداشت گویای چیز دیگری است .
اوج فاجعه زمانی نمایان تر میشود که محلهای برداشت سنگ با نخاله های ساختمانی و خاک نامرغوب پر و با انتقال خاک کشاورزی به آن محل، تبدیل به زمین کشاورزی میشود.

در حال حاضر این برداشت به دامنه کوه ونوشه نیز رسیده است که اگر هرچه سریعتر در این مورد اقدامی صورت نگیرد بزودی شاهد نابودی این منطه نیز خواهیم بود.

ماده ۹ – بهره برداري از ذخاير معدني ، مستلزم اخذ پروانه بهره برداري از وزارت معادن و فلزات است. اين پروانه براساس
شناسنامه معدن و طرح بهره برداري مصوب وزارت مذكور صادر خواهد شد.
در حال حاضر استنباطی که از نحوه برداشت سنگ در این معادن میشود این کار بدون نظارت ارگانهای زیربط و غیر قانونی است که امیدواریم مسئولین مربوطه و در رأس آن صنعت ، معدن و تجارت هرچه سریعتر در این موضوع ورود و با افراد خاطی بشدت برخورد نمایند.

پارت دوم (فروردین ۹۹)

در پیگیری های بعمل آمده توسط ده نگی شار درخصوص وضعیت برداشت سنگ کوهی در  روستای ملقرنی کوه ملقرنی طبیعت این منطقه نسبت به ۳ سال قبل دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و نابودی آن در آینده ای نزدیک با توجه به حجم بالای برداشتها دور از ذهن نیست.

طبق اخبار رسیده به ده نگی شار برداشت ، تخریب و استخراج معادن به کوهها و تپه های حاشیه کوه جاقل رسیده و اکنون چندین تپه حوالی مسکن مهر جاقل (پشت منبع آب) نابود شده است.

در تماس خبرنگار ده نگی شار با رئیس اداره صمت شهرستان سقز و پیگیری موضوع اعلام شد که هیچ شخص یا تعاونی در روستای ملقرنی مجوز برداشت را نداشته و از ۳ سال قبل با طرح شکایت از افرادی که اقدام به تخریب و برداشت و فروش سنگهای این منطقه نموده اند کرده و تاکنون افرادی نیز به دادگاه فراخوانده که هم اکنون نیز پرونده در حال رسیدگی است.

میرزایی افزود: در جلسات متعددی که با شورای روستا برگزار شده ، پیشنهاد شده که افراد شاغل در این کار با تشکیل تعاونی و اخذ مجوز و مشخص شدن محدوده معادن اقدام به این کار نمایند اما تاکنون هیچگونه رغبتی از سوی اهالی مشاهده نشده است .

در ارتباط ده نگی شار با احمدی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سقز و پیگیری موضوع ، زمینها و تپه های مشرف به مسکن مهر جاقل را زمینهای تحت نظارت اداره راه و شهرسازی سقز عنوان کرد ، اما گفت در این مورد قطعا پیگیریهای لازم صورت خواهد گرفت.

ده نگی شار از سال ۹۶ پیگیر موضوع بوده و خواهد بود .

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی