بررسی هزینههای دادرسی در شورای حل اختلاف

المیرا سهرابی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
samirasohrabi1368@yahoo.com

چکیده
نهاد شورای حل اختلاف که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و… تأسیس شده است همانند نهاد دادگستری در برخی پروندهها مستلزم پرداخت هزینه میباشد، به بیانی یکی از تکالیف طرفین دعوا این است که دادخواه جهت احقاق حق خود هزینهای را در همان ابتدا به دولت پرداخت نماید هر چند قانونگذار در بعضی موارد طرفین دعوی را به صورت دائم «معافیت» یا موقت «اعسار» از پرداخت این هزینهها معاف کرده است. این مقاله بر آن است تا به بررسی هزینههای دادرسی به عنوان یکی از مهمترین بخش در نهاد شورای حل اختلاف بپردازد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی